Πιλότοι SIT4Energy

Pilot 1: Εγκαταστάσεις – Haßfurt, Γερμανία
Ο Γερμανός πιλότος θα διοργανωθεί και θα τρέξει στην πόλη Haßfurt, η οποία έχει αναθέσει εξ ολοκλήρου τις ενεργειακές της ανάγκες στη δημοτική υπηρεσία με την επωνυμία SHF . Ο πιλότος θα περιλαμβάνει υπαλλήλους κοινής ωφέλειας και ένα δείγμα κατοίκων παραγωγών-καταναλωτών που εξυπηρετούνται από την SHF. Η εκτεταμένη υποδομή μετρήσεων θα επιτρέψει τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με την ενέργεια από τους επιλεγμένους τελικούς χρήστες, τόσο από την άποψη της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής, με σκοπό την εξόρυξη προτύπων τοπικής κατανάλωσης. Αυτά τα πρότυπα αναμένεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό ευέλικτων δυνατοτήτων, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν τις δεσμεύσεις των πελατών και την αφοσίωση. Η SHF σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του πιλότου με σκοπό να μάθει, να αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί νέες υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογιών πληροφορικής για ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας σε σενάρια παραγωγής/ κατανάλωσης, να βελτιώσει τις υπάρχουσες λειτουργίες τους και να τονώσει την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τεμέα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
15360760
hassfurt-hauptstrasse
DJI_0188
previous arrow
next arrow
15360760
hassfurt-hauptstrasse
DJI_0188
previous arrow
next arrow
Shadow
Pilot 2: HUA Εγκαταστάσεις – Αθήνα, Ελλάδα
Ο Έλληνας πιλότος σε μια ακαδημαϊκή πανεπιστημιούπολη στοχεύει στην επικύρωση της πλατφόρμας SIT4Energy μέσω του κτιρίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών (HUA), συμπεριλαμβανομένων των αμφιθεάτρων, των γραφείων και των εργαστηρίων με κοινόχρηστο χώρο περίπου 1000 m2. Οι έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου (προδιαγραφές SMETS2) εγκατεστημένοι στην περιοχή, παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στη διάρκεια του πιλότου. Η ακαδημαϊκή πανεπιστημιούπολη αποτελεί έναν κατάλληλο τρόπος για την επικύρωση της πλατφόρμας SIT4energy καθώς έχει σημαντική εμπειρία στην συμβολή και την αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημιουργίας ενός βιώσιμου, προσιτού και αποδοτικού ενεργειακού συστήματος και υπηρεσιών. Υποστηρίζει μια σειρά εναλλακτικών λύσεων για την αειφόρο ενέργεια, τις έξυπνες ενεργειακές υπηρεσίες και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική επίδειξη και ανάπτυξη τους. Στο πλαίσιο του SIT4Energy, ο ρόλος του HUA θα είναι η επικύρωση της πλατφόρμας παρέχοντας ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες προς τα μέλη της ακαδημίας. Η επικύρωση θα διεξαχθεί μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου που θα δοθεί στα μέλη και στο προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας του HUA, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 150 ερευνητών, μηχανικών, καθηγητών / διοικητικών στελεχών και προσωπικού εργαστηρίου. Από αυτή την άποψη, το ερωτηματολόγιο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών, στάσεων, απόψεων και παρακολούθησης της προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Σε γενικές γραμμές, ο στόχος αυτού του πιλότου θα είναι η ενίσχυση της αντίληψης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με έξυπνες ενεργειακές υπηρεσίες παρουσιάζοντάς τους τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας SIT4Energy. Επιπλέον, αυτή η περίπτωση χρήσης θα επικυρώσει την πειραματική πλατφόρμα και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω σχέδια δράσης από την αγορά των έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών
HUA_ktirio-geografias
hua-it
HUA_Entry
HUA_Lib
previous arrow
next arrow
HUA_ktirio-geografias
hua-it
HUA_Entry
HUA_Lib
previous arrow
next arrow
Shadow
Pilot 3: CERTH, Έξυπνο Σπίτι – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Το CERTH / ITI αποτελεί ένα πλήρως λειτουργικό και άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για πολλές εφαρμογές και εγκαταστάσεις επίδειξης, ιδιαίτερα στους τομείς αισθητήρων σε περιβάλλον παρακολούθησης, ανάπτυξης πλατφόρμας προσομοίωσης, απεικόνισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, εφαρμογών ΤΠΕ, Ενέργειας και IoT κλπ. Το CERTH / ITI παρέχει την υποδομή για δοκιμές και demo εφαρμογές αποτελούμενο από δύο ξεχωριστά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, το κτίριο ITI και το Smart House CERTH / ITI nZEB. Και τα δύο αυτά κτίρια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ως αρχικοί χώροι επίδειξης για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την επικύρωση των πρώτων εκδόσεων των λύσεων SIT4Energy. Με περισσότερους από 50 τελικούς χρήστες, καλύπτοντας τόσο τα τριτοβάθμια όσο και τα οικιακά σενάρια, το εργαστήριο CERTH / ITI θα παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την επικύρωση των προϊόντων SIT4Energy σε συνδυασμό με τις άλλες δύο πιλοτικές εγκαταστάσεις.
IMG_8602
IMG_8712
previous arrow
next arrow
IMG_8602
IMG_8712
previous arrow
next arrow
Shadow