Το CERTH / ITI είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με πολυετή πείρα σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Το ΕΚΕΤΑ είναι ο συντονιστής του έργου και αποτελεί τον αρμόδιο φορέα του πακέτου εργασίας WP4 για την ενσωμάτωση και επικύρωση του οικοσυστήματος.

www.certh.gr
www.iti.gr

Contact Person:
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
e-mail: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Stralsund έχει καθιερώσει το προφίλ του στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας, του τουρισμού και των επιχειρήσεων. Προσφέρει διδασκαλία και έρευνα προσανατολισμένη στην πρακτική, με στόχο την διεπιστημονικότητα, την κοινωνική και την επαγγελματική συνάφεια. Ο HOST καθοδηγεί το πακέτο εργασίας WP1 για την ανάλυση των αναγκών των καταναλωτών.

www.hochschule-stralsund.de

Επικοινωνία:
Καθηγ. Δρ. Jasminko Novak
e-mail: jasminko.novak@hochschule-stralsund.de

Η ITML παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού σε επιχειρήσεις, στον τομέα του διαδικτύου και των κινητών συσκευών. Η ITML διεξάγει τις δραστηριότητες για το Σχεδιασμό και Ανάλυση Τεχνολογικού Πυλώνα του πακέτου εργασίας WP3.

www.itml.gr

Επικοινωνία:
Κ. George Bravos
e-mail: gebravos@itml.gr

Η Stadtwerk Haßfurt GmbH, η οποία ιδρύθηκε το 1955, είναι η δημοτική εταιρεία παροχής πολλαπλών υπηρεσιών της διοικητικής περιφέρειας Haßfurt, που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο και θέρμανση σε περισσότερα από 9.500 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια. Η SHF είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση του Γερμανικού πιλότου του έργου καθώς και του πακέτου εργασίας WP2 για την Προδιαγραφή του Επιχειρησιακού Πυλώνα.

www.stadtwerkhassfurt

Επικοινωνία:
Κ. Felix Zosch
e-mail: felix.zoesch@stadtwerk-hassfurt.de