Το Έργο SIT4Energy

Έξυπνο ΠΣ για ενεργειακή απόδοση και ολοκληρωμένη διαχείριση ζήτησης

Περισσότερα

Το Έργο SIT4Energy

Η βιώσιμη ενέργεια περνάει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Δεδομένου ότι η ΕΕ εστιάζει στην επίτευξη των στόχων της για το 2020, ο ρόλος των ιδιωτικών καταναλωτών ενέργειας καθίσταται διαδεδομένος. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη αρχίζουν να κατανοούν την ανάγκη συμπλήρωσης μέτρων που σχετίζονται με την προσφορά (π.χ. έξυπνα / αποδοτικά κτίρια, συσκευές και μετρητές) με πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την κατανάλωση (π.χ. ενδυνάμωση των καταναλωτών, πληροφόρηση και εκπαίδευση, ενεργειακοί φόροι και κίνητρα). Ωστόσο, τόσο οι ερευνητές όσο και οι επαγγελματίες έχουν από καιρό συνειδητοποιήσει ότι η πειστικότητα των καταναλωτών και των καταναλωτών (οι καταναλωτές που παράγουν επίσης μέρη της δικής τους ενέργειας, π.χ. μέσω των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων) να αλλάξουν τις συμπεριφορές τους μπορεί να είναι απογοητευτική. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες υποδομής σε συνδυασμό με την εγγενή τεχνική φύση των λογαριασμών ενέργειας και του συστήματος τιμολόγησης γενικά παρεμποδίζουν περαιτέρω την ικανότητά μας να παρέχουμε την πολύ αναγκαία χειραφέτηση των καταναλωτών.

Για να αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στα υπάρχοντα εμπορικά προϊόντα ή τις ερευνητικές δραστηριότητες, το SIT4Energy στοχεύει να παρουσιάσει στους εργαζόμενους στην ανάλυση των τελικών χρηστών εργαλεία ανάλυσης και συστάσεις για δράσεις ενεργειακής απόδοσης, επιτρέποντάς τους να υλοποιήσουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. αποτελεσματικότητα. Κατά συνέπεια, το όραμα και ο θεμελιώδης στόχος του έργου SIT4Energy είναι: να παράσχει αποδείξεις, πλαίσια και εργαλεία για την παρακίνηση και την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς των τελικών χρηστών ενέργειας προς εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι λύσεις μας

Οι λύσεις μας

Επιτυχία μέσω έξυπνης πληροφορικής

Προχωρημένα συστήματα συστάσεων για κινητά, προσαρμοστικές υπηρεσίες παροχής κινήτρων και υπηρεσίες ενεργοποίησης συμβατών με το περιβάλλον, Πίνακα ελέγχου έξυπνης ενέργειας με έξυπνες αναλύσεις και πολλά άλλα για την υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια.

Περισσότερα

Πιλότοι

Οι λύσεις SIT4Energy θα επικυρωθούν στα πλαίσια 3 προσεκτικά σχεδιασμένων πιλότων σχεδιασμένων να πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές, συγκεκριμένα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, καλύπτοντας ποικίλες περιπτώσεις χρήσης και επιχειρηματικά σενάρια.

Περισσότερα
Πιλότοι

Τελευταία νέα

2η Συνάντηση Ολομέλειας μέσω διαδικτύου

Η 2η Συνάντηση Ολομέλειας του SIT4Energy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2019, συγκέντρωσε την κοινοπραξία με σκοπό την παρουσίαση και οργάνωση των πρώτων λειτουργικών εκδόσεων των πιλότων. Τα μέλη παρουσίασαν τα πρώτα στάδια των αναπτυξιακών διαδικασιών και περιέγραψαν τις προσεχείς προδιαγραφές έργων μαζί με τις πρώτες εκδόσεις των μακετών για τις εφαρμογές. Οι συζητήσεις

Η 2η Συνάντηση Ολομέλειας του SIT4Energy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2019, συγκέντρωσε την κοινοπραξία με σκοπό την παρουσίαση και οργάνωση των πρώτων λειτουργικών εκδόσεων των πιλότων. Τα μέλη παρουσίασαν τα πρώτα στάδια των αναπτυξιακών διαδικασιών και περιέγραψαν τις προσεχείς προδιαγραφές έργων μαζί με τις πρώτες εκδόσεις των μακετών για τις εφαρμογές. Οι συζητήσεις

Η 2η Συνάντηση Ολομέλειας του SIT4Energy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2019, συγκέντρωσε την κοινοπραξία με σκοπό την παρουσίαση και οργάνωση των πρώτων λειτουργικών εκδόσεων των πιλότων. Τα μέλη παρουσίασαν τα πρώτα στάδια των αναπτυξιακών διαδικασιών και περιέγραψαν τις προσεχείς προδιαγραφές έργων μαζί με τις πρώτες εκδόσεις των μακετών για τις εφαρμογές. Οι συζητήσεις

Ελληνο-Γερμανικό Εργαστήριο με θέμα «Μεταφορά της Γνώσης και της Τεχνολογίας»

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της τρέχουσας γερμανοελληνικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας διοργανώθηκε από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διήμερο εργαστήριο με θέμα «Μεταφορά της Γνώσης και της Τεχνολογίας» στις 11- 13 Ιουνίου 2019 στο Εθνικό

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της τρέχουσας γερμανοελληνικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας διοργανώθηκε από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διήμερο εργαστήριο με θέμα «Μεταφορά της Γνώσης και της Τεχνολογίας» στις 11- 13 Ιουνίου 2019 στο Εθνικό

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της τρέχουσας γερμανοελληνικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας διοργανώθηκε από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διήμερο εργαστήριο με θέμα «Μεταφορά της Γνώσης και της Τεχνολογίας» στις 11- 13 Ιουνίου 2019 στο Εθνικό

Workshop στην Αθήνα 21.12.2018

Το εργαστήριο «Μοντελοποίηση των αναγκών των τελικών χρηστών» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ITML στην Αθήνα στις 21/12/2018. Η εκδήλωση στοχεύει να πάρει τις πρώτες ιδέες στο Σχεδιασμός εφαρμογής Mobile για τους τελικούς χρήστες ενέργειας που είναι προσωπικό της ακαδημίας από την πανεπιστημιούπολη HUA (Αθήνα) ονομάστηκε ως ομάδα στόχου 3 στο πλαίσιο του σχεδίου SIT4Energy. Περίπου

Το εργαστήριο «Μοντελοποίηση των αναγκών των τελικών χρηστών» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ITML στην Αθήνα στις 21/12/2018. Η εκδήλωση στοχεύει να πάρει τις πρώτες ιδέες στο Σχεδιασμός εφαρμογής Mobile για τους τελικούς χρήστες ενέργειας που είναι προσωπικό της ακαδημίας από την πανεπιστημιούπολη HUA (Αθήνα) ονομάστηκε ως ομάδα στόχου 3 στο πλαίσιο του σχεδίου SIT4Energy. Περίπου

Το εργαστήριο «Μοντελοποίηση των αναγκών των τελικών χρηστών» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ITML στην Αθήνα στις 21/12/2018. Η εκδήλωση στοχεύει να πάρει τις πρώτες ιδέες στο Σχεδιασμός εφαρμογής Mobile για τους τελικούς χρήστες ενέργειας που είναι προσωπικό της ακαδημίας από την πανεπιστημιούπολη HUA (Αθήνα) ονομάστηκε ως ομάδα στόχου 3 στο πλαίσιο του σχεδίου SIT4Energy. Περίπου

Workshop στη Γερμανία

Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια στην έδρα της γερμανικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Stadtwerk Haßfurt GmbH. Ο γενικός στόχος ήταν να αποκτηθούν οι πρώτες ιδέες στο σχεδιασμό ενός Πίνακα ελέγχου της έξυπνης ενέργειας (SEMD) για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους ενεργειακούς πελάτες. Ενώ το πρώτο εργαστήριο παρακολούθησε το βοηθητικό πρόγραμμα και τους υπαλλήλους

Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια στην έδρα της γερμανικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Stadtwerk Haßfurt GmbH. Ο γενικός στόχος ήταν να αποκτηθούν οι πρώτες ιδέες στο σχεδιασμό ενός Πίνακα ελέγχου της έξυπνης ενέργειας (SEMD) για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους ενεργειακούς πελάτες. Ενώ το πρώτο εργαστήριο παρακολούθησε το βοηθητικό πρόγραμμα και τους υπαλλήλους

Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια στην έδρα της γερμανικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Stadtwerk Haßfurt GmbH. Ο γενικός στόχος ήταν να αποκτηθούν οι πρώτες ιδέες στο σχεδιασμό ενός Πίνακα ελέγχου της έξυπνης ενέργειας (SEMD) για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους ενεργειακούς πελάτες. Ενώ το πρώτο εργαστήριο παρακολούθησε το βοηθητικό πρόγραμμα και τους υπαλλήλους

Workshop στη Γερμανία 25.10.2018

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Haßfurt. Υπήρχαν συνολικά 40 πολίτες. Το έργο παρουσιάστηκε από τον γενικό διευθυντή της Haßfurt και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υπογραφή του εργαστηρίου και το έργο συνολικά δόθηκε στους συμμετέχοντες. Επίσης, ανακοινώθηκε η συνεργασία με το «πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών Amberg-Weiden», καθιστώντας τη Haßfurt σε ένα πραγματικό εργαστήριο δοκιμών για ενεργειακές συσκευές.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Haßfurt. Υπήρχαν συνολικά 40 πολίτες. Το έργο παρουσιάστηκε από τον γενικό διευθυντή της Haßfurt και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υπογραφή του εργαστηρίου και το έργο συνολικά δόθηκε στους συμμετέχοντες. Επίσης, ανακοινώθηκε η συνεργασία με το «πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών Amberg-Weiden», καθιστώντας τη Haßfurt σε ένα πραγματικό εργαστήριο δοκιμών για ενεργειακές συσκευές.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Haßfurt. Υπήρχαν συνολικά 40 πολίτες. Το έργο παρουσιάστηκε από τον γενικό διευθυντή της Haßfurt και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υπογραφή του εργαστηρίου και το έργο συνολικά δόθηκε στους συμμετέχοντες. Επίσης, ανακοινώθηκε η συνεργασία με το «πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών Amberg-Weiden», καθιστώντας τη Haßfurt σε ένα πραγματικό εργαστήριο δοκιμών για ενεργειακές συσκευές.

1η Προγραμματισμένη Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Η 1η Σύνοδος Ολομέλειας SIT4Energy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, συγκέντρωσε την κοινοπραξία και καθόρισε επιτυχώς τις απαιτήσεις για την μετατόπιση των εργαλείων. Η συνάντηση διοργανώθηκε στην έδρα του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση και οργάνωση των πακέτων εργασίας και των εφαρμογών σε κάθε

Η 1η Σύνοδος Ολομέλειας SIT4Energy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, συγκέντρωσε την κοινοπραξία και καθόρισε επιτυχώς τις απαιτήσεις για την μετατόπιση των εργαλείων. Η συνάντηση διοργανώθηκε στην έδρα του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση και οργάνωση των πακέτων εργασίας και των εφαρμογών σε κάθε

Η 1η Σύνοδος Ολομέλειας SIT4Energy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, συγκέντρωσε την κοινοπραξία και καθόρισε επιτυχώς τις απαιτήσεις για την μετατόπιση των εργαλείων. Η συνάντηση διοργανώθηκε στην έδρα του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση και οργάνωση των πακέτων εργασίας και των εφαρμογών σε κάθε

Η γνώμη σας μετράει

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των λύσεων SIT4Energy και την εξαγωγή των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, η ITML και η κοινοπραξία SIT4Energy έχουν ετοιμάσει ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων. Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι αποτέλεσμα του T1.1 σχεδιασμού της έρευνας αγοράς μέσω δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των αναγκών των κύριων παραγόντων της

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των λύσεων SIT4Energy και την εξαγωγή των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, η ITML και η κοινοπραξία SIT4Energy έχουν ετοιμάσει ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων. Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι αποτέλεσμα του T1.1 σχεδιασμού της έρευνας αγοράς μέσω δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των αναγκών των κύριων παραγόντων της

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των λύσεων SIT4Energy και την εξαγωγή των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, η ITML και η κοινοπραξία SIT4Energy έχουν ετοιμάσει ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων. Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι αποτέλεσμα του T1.1 σχεδιασμού της έρευνας αγοράς μέσω δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των αναγκών των κύριων παραγόντων της

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνικές Λεπτομέρειες

Phone :

+30 2311 257777

Email :

Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Address :

CERTH
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
6th km Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Γερμανικές Λεπτομέρειες

Phone :

+49 3831 456608

Email :

jasminko.novak@hochschule-stralsund.de

Address :

HOST
Καθ. Δρ. Jasminko Novak
Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund, Γερμανία