Το Έργο SIT4Energy

Έξυπνη λύση ενεργειακής απόδοσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης ζήτησης

Περισσότερα

Το Έργο SIT4Energy

Η βιώσιμη ενέργεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για το 2020, ο ρόλος των ιδιωτικών καταναλωτών ενέργειας αποκτά εξαιρετική σημασία. Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενισχύσουν τα μέτρα που σχετίζονται με την προσφορά  ενέργειας (έξυπνα / αποδοτικά κτίρια, συσκευές και μετρητές) με νέες πρωτοβουλίες σχετικές με την κατανάλωση (ενδυνάμωση των καταναλωτών, πληροφόρηση και εκπαίδευση, εφαρμογή ενεργειακών φόρων και κινήτρων κτλ.). Ωστόσο, έρευνες και επιχειρήσεις διαπιστώνουν σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη αλλαγής συμπεριφοράς καταναλωτών και παραγωγών-καταναλωτών  (καταναλωτών που παράγουν επίσης μέρος της δικής τους ενέργειας, π.χ. μέσω των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων). Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις υποδομής σε συνδυασμό με την τεχνική φύση του συστήματος τιμολόγησης δυσχεραίνουν τη χειραφέτηση των καταναλωτών.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στα υπάρχοντα εμπορικά προϊόντα και τις ερευνητικές δραστηριότητες, στόχος  του έργου SIT4Energy είναι να παρουσιάσει στους παραγωγούς – καταναλωτές που λειτουργούν ως τελικοί χρήστες εργαλεία και συστάσεις για αποδοτικότερη ενεργειακή δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, το όραμα και ο θεμελιώδης στόχος του έργου SIT4Energy είναι να παράσχει αποδείξεις, πλαίσια και εργαλεία για την παρακίνηση και την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς των ενεργειακών χρηστών προς την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι λύσεις μας

Οι λύσεις μας

Επιτυχία μέσω έξυπνης πληροφορικής

Προχωρημένα συστήματα συστάσεων για κινητά, προσαρμοστικές υπηρεσίες παροχής κινήτρων και υπηρεσίες ενεργοποίησης προσοχής, πίνακας ελέγχου έξυπνης ενέργειας με έξυπνες αναλύσεις και πολλά άλλα για την υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια.

Περισσότερα

Πιλότοι

Οι λύσεις SIT4Energy θα επικυρωθούν στα πλαίσια 3 προσεκτικά σχεδιασμένων πιλότων  που πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές, την Ελλάδα και τη Γερμανία, καλύπτοντας ποικίλες περιπτώσεις χρήσης και επιχειρηματικά σενάρια.

Περισσότερα
Πιλότοι

Τελευταία νέα

HOST presenting SIT4Energy at Universidad Politécnica de San Luis Potosí in Mexico.

On November 27th, SIT4Energy participated in a virtual event at the Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Mexico. The main objective was to introduce undergraduate students to the approach of the SIT4Energy project regarding the application of machine learning and the use of visual analytics applied mainly to the development of the utility dashboard. In

On November 27th, SIT4Energy participated in a virtual event at the Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Mexico. The main objective was to introduce undergraduate students to the approach of the SIT4Energy project regarding the application of machine learning and the use of visual analytics applied mainly to the development of the utility dashboard. In

On November 27th, SIT4Energy participated in a virtual event at the Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Mexico. The main objective was to introduce undergraduate students to the approach of the SIT4Energy project regarding the application of machine learning and the use of visual analytics applied mainly to the development of the utility dashboard. In

New Journal publication in Applied Sciences

SIT4Energy is delighted to announce its first international journla publication. Research results on human behaviour, entitled “Real-time Physical Activity Recognition on Smart Mobile Devices using Convolutional Neural Networks”, authored by Kostas Peppas, Apostolos C. Tsolakis, Stelios Krinidis, and Dimitrios Tzovaras, has been accepted for publication today!. It presents the results of the novel AI-driven architecture

SIT4Energy is delighted to announce its first international journla publication. Research results on human behaviour, entitled “Real-time Physical Activity Recognition on Smart Mobile Devices using Convolutional Neural Networks”, authored by Kostas Peppas, Apostolos C. Tsolakis, Stelios Krinidis, and Dimitrios Tzovaras, has been accepted for publication today!. It presents the results of the novel AI-driven architecture

SIT4Energy is delighted to announce its first international journla publication. Research results on human behaviour, entitled “Real-time Physical Activity Recognition on Smart Mobile Devices using Convolutional Neural Networks”, authored by Kostas Peppas, Apostolos C. Tsolakis, Stelios Krinidis, and Dimitrios Tzovaras, has been accepted for publication today!. It presents the results of the novel AI-driven architecture

Generation of “Green habits” among young individuals

Energy efficiency and climate change are two of the most omnipresent terms one might encounter in the last couple of decades. The need to impose new regulations to decrease the pollution caused by conventional energy production is growing ever more so, with international efforts aiming towards innovation in both power production and the rationalization of

Energy efficiency and climate change are two of the most omnipresent terms one might encounter in the last couple of decades. The need to impose new regulations to decrease the pollution caused by conventional energy production is growing ever more so, with international efforts aiming towards innovation in both power production and the rationalization of

Energy efficiency and climate change are two of the most omnipresent terms one might encounter in the last couple of decades. The need to impose new regulations to decrease the pollution caused by conventional energy production is growing ever more so, with international efforts aiming towards innovation in both power production and the rationalization of

5th Plenary Meeting Online

Η 5η Σύνοδος Ολομέλειας του SIT4Energy, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2020, συγκέντρωσε την κοινοπραξία με στόχο την παρουσίαση και την οργάνωση του ολοκληρωμένου πλαισίου SIT4Energy και της εφαρμογής του στους πιλότους. Οι εταίροι παρουσίασαν τις τρέχουσες διαδικασίες ανάπτυξης των λειτουργικών πλέον εργαλείων του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης αυτών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν

Η 5η Σύνοδος Ολομέλειας του SIT4Energy, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2020, συγκέντρωσε την κοινοπραξία με στόχο την παρουσίαση και την οργάνωση του ολοκληρωμένου πλαισίου SIT4Energy και της εφαρμογής του στους πιλότους. Οι εταίροι παρουσίασαν τις τρέχουσες διαδικασίες ανάπτυξης των λειτουργικών πλέον εργαλείων του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης αυτών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν

Η 5η Σύνοδος Ολομέλειας του SIT4Energy, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2020, συγκέντρωσε την κοινοπραξία με στόχο την παρουσίαση και την οργάνωση του ολοκληρωμένου πλαισίου SIT4Energy και της εφαρμογής του στους πιλότους. Οι εταίροι παρουσίασαν τις τρέχουσες διαδικασίες ανάπτυξης των λειτουργικών πλέον εργαλείων του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης αυτών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν

To SIT4Energy συμμετέχει στο Συνέδριο SpliTech

Το SIT4Energy ανακοινώνει μια νέα αποδεκτή δημοσίευση που πρόκειται να παρουσιαστεί στο “5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies”, SpliTech Conference, 23-26 Σεπτεμβρίου 2020. Η ομάδα του έργου συμμετέχει με ένα άρθρο με τίτλο “Optimal Recommendation Strategy Identification towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings” ,  Ilias Kalamaras, Apostolos C. Tsolakis, Adamantia Chouliara, Stelios Krinidis,

Το SIT4Energy ανακοινώνει μια νέα αποδεκτή δημοσίευση που πρόκειται να παρουσιαστεί στο “5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies”, SpliTech Conference, 23-26 Σεπτεμβρίου 2020. Η ομάδα του έργου συμμετέχει με ένα άρθρο με τίτλο “Optimal Recommendation Strategy Identification towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings” ,  Ilias Kalamaras, Apostolos C. Tsolakis, Adamantia Chouliara, Stelios Krinidis,

Το SIT4Energy ανακοινώνει μια νέα αποδεκτή δημοσίευση που πρόκειται να παρουσιαστεί στο “5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies”, SpliTech Conference, 23-26 Σεπτεμβρίου 2020. Η ομάδα του έργου συμμετέχει με ένα άρθρο με τίτλο “Optimal Recommendation Strategy Identification towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings” ,  Ilias Kalamaras, Apostolos C. Tsolakis, Adamantia Chouliara, Stelios Krinidis,

Το alpha test του SIT4Energy έχει ξεκινήσει

Υπάρχει δυνατότητα νέων συμμετοχών για τις αρχές Ιουνίου! Εκδηλώστε ενδιαφέρον και επωφελειθείτε από την ελεύθερη χρήση των οπτικοποιήσεων των ανεξάρτητων προμηθευτών! Αποδοτική χρήση της αυτόνομης ενέργειας Φωτοβολταϊκών Στο τέλος του Απριλίου 2020 ήρθε η ώρα! Ξεκίνησε η πρώτη κλειστή πιλοτική φάση της πιλοτικής δοκιμής για το έργο SIT4Energy. Το έργο SIT4Energy έχει σχεδιαστεί για να

Υπάρχει δυνατότητα νέων συμμετοχών για τις αρχές Ιουνίου! Εκδηλώστε ενδιαφέρον και επωφελειθείτε από την ελεύθερη χρήση των οπτικοποιήσεων των ανεξάρτητων προμηθευτών! Αποδοτική χρήση της αυτόνομης ενέργειας Φωτοβολταϊκών Στο τέλος του Απριλίου 2020 ήρθε η ώρα! Ξεκίνησε η πρώτη κλειστή πιλοτική φάση της πιλοτικής δοκιμής για το έργο SIT4Energy. Το έργο SIT4Energy έχει σχεδιαστεί για να

Υπάρχει δυνατότητα νέων συμμετοχών για τις αρχές Ιουνίου! Εκδηλώστε ενδιαφέρον και επωφελειθείτε από την ελεύθερη χρήση των οπτικοποιήσεων των ανεξάρτητων προμηθευτών! Αποδοτική χρήση της αυτόνομης ενέργειας Φωτοβολταϊκών Στο τέλος του Απριλίου 2020 ήρθε η ώρα! Ξεκίνησε η πρώτη κλειστή πιλοτική φάση της πιλοτικής δοκιμής για το έργο SIT4Energy. Το έργο SIT4Energy έχει σχεδιαστεί για να

Νέο άρθρο προς δημοσίευση: 10th International Conference on Sustainable Energy Information Technology

Το SIT4Energy ανακοινώνει ένα νέο άρθρο που πρόκειται να δημοσιευθεί. Μία πρόσφατη εργασία με τίτλο: “Combining Machine Learning with Visual Analytics for Explainable Forecasting of Energy Demand in Prosumer Scenarios” με συγγραφείς τους Ana I. Grimaldo και Jasminko Novak έχει γίνει αποδεκτή για δημοσίευση στο: 10th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2020). Παρουσιάζει

Το SIT4Energy ανακοινώνει ένα νέο άρθρο που πρόκειται να δημοσιευθεί. Μία πρόσφατη εργασία με τίτλο: “Combining Machine Learning with Visual Analytics for Explainable Forecasting of Energy Demand in Prosumer Scenarios” με συγγραφείς τους Ana I. Grimaldo και Jasminko Novak έχει γίνει αποδεκτή για δημοσίευση στο: 10th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2020). Παρουσιάζει

Το SIT4Energy ανακοινώνει ένα νέο άρθρο που πρόκειται να δημοσιευθεί. Μία πρόσφατη εργασία με τίτλο: “Combining Machine Learning with Visual Analytics for Explainable Forecasting of Energy Demand in Prosumer Scenarios” με συγγραφείς τους Ana I. Grimaldo και Jasminko Novak έχει γίνει αποδεκτή για δημοσίευση στο: 10th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2020). Παρουσιάζει

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Phone :

+30 2311 257 701-3

Email :

Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Address :

CERTH
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
6th km Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα