Το Έργο SIT4Energy

Έξυπνη λύση ενεργειακής απόδοσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης ζήτησης

Περισσότερα

Το Έργο SIT4Energy

Η βιώσιμη ενέργεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για το 2020, ο ρόλος των ιδιωτικών καταναλωτών ενέργειας αποκτά εξαιρετική σημασία. Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενισχύσουν τα μέτρα που σχετίζονται με την προσφορά  ενέργειας (έξυπνα / αποδοτικά κτίρια, συσκευές και μετρητές) με νέες πρωτοβουλίες σχετικές με την κατανάλωση (ενδυνάμωση των καταναλωτών, πληροφόρηση και εκπαίδευση, εφαρμογή ενεργειακών φόρων και κινήτρων κτλ.). Ωστόσο, έρευνες και επιχειρήσεις διαπιστώνουν σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη αλλαγής συμπεριφοράς καταναλωτών και παραγωγών-καταναλωτών  (καταναλωτών που παράγουν επίσης μέρος της δικής τους ενέργειας, π.χ. μέσω των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων). Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις υποδομής σε συνδυασμό με την τεχνική φύση του συστήματος τιμολόγησης δυσχεραίνουν τη χειραφέτηση των καταναλωτών.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στα υπάρχοντα εμπορικά προϊόντα και τις ερευνητικές δραστηριότητες, στόχος  του έργου SIT4Energy είναι να παρουσιάσει στους παραγωγούς – καταναλωτές που λειτουργούν ως τελικοί χρήστες εργαλεία και συστάσεις για αποδοτικότερη ενεργειακή δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, το όραμα και ο θεμελιώδης στόχος του έργου SIT4Energy είναι να παράσχει αποδείξεις, πλαίσια και εργαλεία για την παρακίνηση και την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς των ενεργειακών χρηστών προς την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι λύσεις μας

Οι λύσεις μας

Επιτυχία μέσω έξυπνης πληροφορικής

Προχωρημένα συστήματα συστάσεων για κινητά, προσαρμοστικές υπηρεσίες παροχής κινήτρων και υπηρεσίες ενεργοποίησης προσοχής, πίνακας ελέγχου έξυπνης ενέργειας με έξυπνες αναλύσεις και πολλά άλλα για την υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια.

Περισσότερα

Πιλότοι

Οι λύσεις SIT4Energy θα επικυρωθούν στα πλαίσια 3 προσεκτικά σχεδιασμένων πιλότων  που πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές, την Ελλάδα και τη Γερμανία, καλύπτοντας ποικίλες περιπτώσεις χρήσης και επιχειρηματικά σενάρια.

Περισσότερα
Πιλότοι

Τελευταία νέα

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
previous arrow
next arrow
Shadow

Phone :

+30 2311 257 701-3

Email :

Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Address :

CERTH
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
6th km Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα